Aicinām pieteikties studijām aktuālās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Studentu uzņemšanas noteikumi 2017./2018. studiju gadam (.pdf)

Pieteikties elektroniski

Svarīgi datumi

2.janvāris: Pieteikšanās studijām sākuma datums
2.februāris: Dokumentu iesniegšanas beigu datums
10.februāris: Nodarbību sākums

 

Dokumentu pieņemšana

Pieņemšanas vieta Pieņemšanas laiks Tālrunis
Rīgā, Lomonosova ielā 4, 222. kabinets darba dienās 10.00-18.00
sestdienās 10.00-14.00
+371 673 380 21
+371 298 042 08
Daugavpilī, Dzelzceļu iela 3 darba dienās 9:00-18:00
sestdienās 9:00-15:00
+371 654 442 36
+371 654 767 69
Ventspilī, Tārgales ielā darba dienās 9:00-17:00 +371 63624505;
+371 25978615

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Pases kopija (uzrādot pasi) un uzvārda maiņu apliecinošo dokumentu kopijas.
 2. Atestāts par vidējo izglītību un sekmju izraksts (no 2005. līdz 2015. gada absolventiem – 2 valsts centralizēto eksāmenu nokārtošanu apliecinošie sertifikāti).
 3. 3 fotokartiņas 3x4 cm.

Grāmatvedība un finanses

 • ar padziļinātām juridiskām zināšanām;
 • ar padziļinātām zināšanām banku darbības jautājumos;
 • ar padziļinātām audita zināšanām
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis
Studiju valoda Latviešu un krievu valodā (izņemot studiju moduli „Juridiskās zināšanas” – latviešu valodā)
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika,Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī)
NB! Studiju ilgums mainās atkarībā no izvēlētā studiju moduļa apjoma
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Uzņēmējdarbība un finanses

 • ar padziļinātām zināšanām mazo uzņēmumu finansēs un vadīšanā
 • ar padziļinātām zināšanām sabiedriskā sektora administrēšanā un finansēs
 • ar padziļinātām zināšanām starptautiskajā komercdarbībā
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Komercdarbības specialists
Studiju valoda Latviešu un krievu valodā
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika Rīgā)
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Uznemšana vēlākos studiju posmos
Iespēja pabeigt iepriekš uzsāktu, bet nepabeigtu, vai iegūt otru augstāko izglītību

 • studējot pēc saīsinātas, individuālas programmas,
 • pārskaitot citās augstskolās iegūtos kredītpunktus,
 • optimizējot studiju maksu!

 

Priekšrocības un atvieglojumi
 • Iespēja iegūt prestižu profesionālo izglītību īsā laikā.
 • Tiem, kas vēlas iegūt otru augstāko izglītību - studijas pēc  individuālā saīsinātā plāna.
 • Optimāla studiju maksa no EUR 80,00  mēnesī vai no EUR 480,00 par semestri.
 • 4. Iespēja iegūt starptautiskās koledžu asociācijas „Businet” sertifikātu.
 • 5. GFK absolventiem tiek piedāvāta lieliska iespēja - turpināt studijas BSA bakalaura studiju programmās sākot ar 3. kursu, saņemot īpašas atlaides.
 • 6. Iespēja saņemt valsts kredītu studiju maksas segšanai, jo visas programmas ir akreditētas.
 • 7. Maksas atlaide, kura saistīta ar ceļa izdevumiem.
 • 8. Studentiem, kuri izvēlēsies studēt Rīgā, piedāvāsim iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
 • 9. Studentiem ir studiju un prakses iespējas ārzemēs ERASMUS projekta ietvaros.

 

Dokumentu pieņemšana

Rīgā

Daugavpilī

Ventspilī

Lomonosova iela 4,  222. kabinets

Tālr.  + 37167338021, +371 29804208

Olga Ose

Dzelzceļu ielā 3

Talr.: 65444236; 65476769

Valentina Rumjanceva

Tārgales ielā 5

Tālr.: +37163624505, +37125978615

Līga Vaska

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.