Aicinām pieteikties studijām aktuālās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Studentu uzņemšanas noteikumi 2018./2019. studiju gadam (.pdf)

Pieteikties elektroniski

Svarīgi datumi

19. marta: Pieteikšanās studijām sākuma datums
31. augusts: Dokumentu iesniegšanas beigu datums
8. septembris: Nodarbību sākums

 

Dokumentu pieņemšana

Pieņemšanas vieta Pieņemšanas laiks Tālrunis
Rīgā, Lomonosova ielā 4, 222. kabinets darba dienās 10.00-18.00
sestdienās 10.00-14.00
+371 67338021
+371 29804208
Daugavpilī, Dzelzceļu iela 3 darba dienās 9:00-18:00
sestdienās 9:00-15:00
+371 65444236
+371 65476769
Ventspilī, Tārgales ielā 5 darba dienās 9:00-17:00 +371 63624505;
+371 25978615
Valmiera, Zvaigžņu iela 4 darba dienās 8:00-15:300 +371 29185522

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus.
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus nokārtošanu apliecinošie sertifikāti).
 3. Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu*
 4. Vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus
 5. 3 fotokartiņas 3x4 cm.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: “Piekrītu pases (personas apliecības) kopijas iesniegšanai Grāmatvedības un finanšu koledžā un personas datu apstrādei.” Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

Grāmatvedība un finanses

 • ar padziļinātām juridiskām zināšanām;
 • ar padziļinātām zināšanām banku darbības jautājumos;
 • ar padziļinātām audita zināšanām
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis
Studiju valoda Latviešu un krievu valodā (izņemot studiju moduli „Juridiskās zināšanas” – latviešu valodā)
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika,Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī)
NB! Studiju ilgums mainās atkarībā no izvēlētā studiju moduļa apjoma
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Uzņēmējdarbība un finanses

 • ar padziļinātām zināšanām mazo uzņēmumu finansēs un vadīšanā
 • ar padziļinātām zināšanām sabiedriskā sektora administrēšanā un finansēs
 • ar padziļinātām zināšanām starptautiskajā komercdarbībā
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Komercdarbības specialists
Studiju valoda Latviešu un krievu valodā
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika Rīgā)
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Uznemšana vēlākos studiju posmos
Iespēja pabeigt iepriekš uzsāktu, bet nepabeigtu, vai iegūt otru augstāko izglītību

 • studējot pēc saīsinātas, individuālas programmas,
 • pārskaitot citās augstskolās iegūtos kredītpunktus,
 • optimizējot studiju maksu!

 

Priekšrocības un atvieglojumi
 • Iespēja iegūt prestižu profesionālo izglītību īsā laikā.
 • Tiem, kas vēlas iegūt otru augstāko izglītību - studijas pēc  individuālā saīsinātā plāna.
 • Optimāla studiju maksa no EUR 84,00  mēnesī vai no EUR 486,00 par semestri.
 • Iespēja iegūt starptautiskās koledžu asociācijas „Businet” sertifikātu.
 • GFK absolventiem tiek piedāvāta lieliska iespēja - turpināt studijas BSA bakalaura studiju programmās sākot ar 3. kursu, saņemot īpašas atlaides.
 • Iespēja saņemt valsts kredītu studiju maksas segšanai, jo visas programmas ir akreditētas.
 • Maksas atlaide, kura saistīta ar ceļa izdevumiem.
 • Studentiem, kuri izvēlēsies studēt Rīgā, piedāvāsim iespēju izmantot dienesta viesnīcu.
 • Studentiem ir studiju un prakses iespējas ārzemēs ERASMUS projekta ietvaros.

 

Dokumentu pieņemšana

Rīgā

Daugavpilī

Ventspilī

Valmiera

Lomonosova iela 4,  222. kabinets

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Dzelzceļu ielā 3

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Tārgales ielā 5

+371 63624505

+371 25978615

Līga Vaska

Zvaigžņu iela 4

+ 371 29185522

Aiga Rozentāle

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.