Aicinām pieteikties studijām aktuālās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Studentu uzņemšanas noteikumi 2021./2022. studiju gadam (.pdf)

Pieteikties elektroniski

Svarīgi datumi

Pieteikšanās studijām no 15. jūnija līdz 20.septembrim!
Reģistrācija pilna laika studijām un līguma slēgšana līdz 11.augustam ar atlaidi
Atvērto durvju dienas: otrdienās no pl. 14:00 – 18:00

 

Studiju programma "Grāmatvedība un finanses"

Ar studiju moduli:

Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis
Studiju valoda Latviešu valodā
Studiju ilgums 2 gadi (pilna laika, Rīga)
2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika,Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā)
NB! Studiju ilgums mainās atkarībā no izvēlētā studiju moduļa apjoma
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā

 

Uzņēmējdarbība un finanses

Ar studiju moduli:

 • “Mazo uzņēmumu finanses un vadīšana”
 • “Sabiedriskā sektora administrēšana un finanses”
 • “Starptautiskā komercdarbība”
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Komercdarbības specialists
Studiju valoda Latviešu valodā
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika Rīgā)
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Izglītības, t.sk. vidējās izglītības dokumentu (atestāts, diploms, sekmju izraksts, diploma pielikums) kopijas, uzrādot oriģinālus.
 2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (2005.-2019.gada vidusskolas absolventi).
 3. Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.*
 4. Vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
 5. 2 fotogrāfijas 3x4 cm.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: “Piekrītu pases (personas apliecības) kopijas iesniegšanai Grāmatvedības un finanšu koledžā un personas datu apstrādei.” Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

 

Profesionālās tālākizglītības programma:

„Grāmatvedība”

Iegūstamā 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis

Studiju maksa sākot no € 81,00 mēnesī

 

Uznemšana vēlākos studiju posmos
Iespēja pabeigt iepriekš uzsāktu, bet nepabeigtu, vai iegūt otru augstāko izglītību

 • studējot pēc saīsinātas, individuālas programmas,
 • pārskaitot citās augstskolās iegūtos kredītpunktus,
 • optimizējot studiju maksu!

 

Priekšrocības un atvieglojumi
 • Vasaras atlaide studiju maksai līdz 11.augustam;
 • Tiem, kas vēlas iegūt otru augstāko izglītību – studijas pēc individuālā saīsinātā plāna ar atlaidi;
 • Atlaide studiju maksai 15% vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventiem grāmatvedības vai uzņēmējdarbības jomā;
 • Studiju maksa sākot no 85.00 EUR mēnesī;
 • Dokumentu noformēšanai līdz 25.augustam atlaide 50%;
 • Personām ar īpašām vajadzībām atlaide līdz 25%;
 • Studentiem ir studiju un prakses iespējas ārzemēs ERASMUS+ projekta ietvaros;
 • Businet sertifikāts.

Grāmatvedības un finanšu koledžas diploms dot iespēju turpmākam studijām bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmās.
Koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi ar:

 • Rīgas Tehnisko universitāti;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāti;
 • Biznesa augstskolu “Turība”;
 • Transporta un sakaru institūtu;
 • Banku augstskolu;
 • Informācijas un menedžmenta augstskolu;
 • Baltijas Starptautisko akadēmiju;
 • Ekonomikas un kultūras augstskolu.

Dokumentu pieņemšana

Rīgā

Daugavpilī

Lomonosova iela 4,  222. kabinets

darba dienās 10.00-18.00
        sestdienās 10.00-14.00

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Dzelzceļu ielā 3

darba dienās 9:00-18:00
        sestdienās 9:00-15:00

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Uzņemšanas komisijas nolikums (.pdf)

Filiāles nolikums (.pdf)

Nolikums par konkursu uz budžeta vietām (.pdf)

Nolikums par studiju rezultātu atzīšanas kārtību (.pdf)

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.