Grāmatveži un uzņēmēji prot skaitīt naudu!

Grāmatvedības un finanšu koledža piedāvā saviem reflektantiem  izdevīgus nosacījumus 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu apgūšanai:

 1. "Grāmatvedības un finanses"  no 85,00 EUR mēnesī

 2. "Uzņēmējdarbība un finanses" no 85,00 EUR mēnesī

Studiju maksa ietver:

  • lekcijas un praktiskās nodarbības;
  • studiju pamatliteratūru;
  • nepieciešamos izdales materiālus mācībām;
  • lektoru individuālās konsultācijas;
  • funkcionāli ērtu un mūsdienīgu infrastruktūru;
  • bibliotēkas resursu izmantošana;
  • koledžas administrācijas sirsnīgumu un gatavību palīdzēt studiju jautājumu risināšanā.

Īpašie piedāvājumi:

1. 2 budžeta vietas 2020./2021. studiju gadam. Priekšmeti, kuros iegūtās sekmes tiks izvērtētas atestātu konkursā:

  • "Matemātika"
  • "Informātika"
  • "Angļu valoda"

2. Atlaižu sistēma (pdf)

Uz tikšanos lekcijās GFK!


Studiju maksa pirmā kursa studentiem
2020./2021. studiju gadam 

Programmas nosaukums

St.maksa gadā, EUR

St.maksa semestrī, EUR

St.maksa mēnesī, EUR

St.maksa par visu programmu, EUR

Grāmatvedība un finanses:
Pilna laika (2gadi) 1255,- 627,50 110,- 2510,-
Nepilna laika (2,3gadi) 1116,- 558,- 97,-
Nepilna laika (2,3gadi) filiālēs 984,-  492,- 85,- 2210,-
Uzņēmējdarbība un finanses
Pilna laika (2gadi) 1110,- 555,- 93,- 2220,-
Nepilna laika (2,3gadi) 988,- 494,- 85,-
 
Pilna laika studijas - darbdienās no 9:00 - 15:00; darbdienu vakaros (2 vakari) no 18:00-21:00 un sestdienās no 9:30-16:20 vai piektdienās no 14:10-20:50 un sestdienās no 9:30-16:20;
Nepilna laika studijas - sestdienās un svētdienās no 9:30-16:20 (2 reizes mēnesī).
Studentam ir tiesības iesniegt VID gada ienākumu deklarāciju un saņemt nodokļu pārmaksu par attaisnotiem izdevumiem par izglītību (LR likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un "Par nodokļiem un nodevām").

Studiju maksu var veikt arī ar bankas pārskaitījumu.
Maksājumu rekvizīti

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.