Datu bāze Apraksts
EBSCO http://search.ebscohost.com

daudznozaru datu bāze, vairākas pilntekstu un apskatu datu bāzes humanitārajās, sociālajās un eksaktajās zinātnēs;

Piekļuve un paroles Bibliotēkā un mājās ar paroli. Lietotājvārds un parole ir pieejami bibliotēkā.

LNB Digitālā bibliotēka http://gramatas.lndb.lv/ digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu un skaņu ierakstu kolekcijas.

HeinOnline + FILR http://www.heinonline.org

plašs žurnālu resursu tīkls tiesību zinātnē.

Financial Times

www.ft.com

elektroniskā versija Avīzes “Financial Times” elektroniskā versija (ar arhīvu).

i-finanses

Piekļuve un paroles – Bibliotēkā un mājās ar paroli. Lietotājvārds un parole ir pieejami bibliotēkā.

SCOPUS http://www.scopus.com

daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datu bāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālu no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus;

Piekļuve un paroles – Tikai bibliotēkā bez paroles.

ScienceDirect www.sciencedirect.com

datu bāze dabas un tehniskajās zinātnes, medicīna, humanitārajās un sociālajās zinātnes.

Piekļuve un paroles – Bibliotēkā bez paroles.

Latvijas Vēstnesis http://www.lv.lv Latvijas Republikas oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija ar arhīva datiem.

Letonika

www.letonika.lv

serviss un enciklopēdiskie resursi par Latviju latviešu valodā.

LURSOFT

www.lursoft.lv

apjomīgs Latvijas laikrakstu, publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums Internetā.
RUBRICON http://www.rubricon.com

universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos Interneta resursos (krievu valodā);

Piekļuve un paroles – Brīva piekļuve bibliotēkā.

УИС РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru

datu bāze pētījumiem humanitāro zinātņu jomā (krievu valodā);

Piekļuve un paroles – Brīva piekļuve bibliotēkā.

Интегрум http://www.integrum.ru Krievijas invormatīvi-analītiskā aģentūra.

Sadarbības partneri