Kursi logo colour

ESF Projekts "Atbalsts bezdarbnieku izglītībai" Nr.7.1.1.0/15/I/001    
KALENDĀRI TEMATISKAIS PLĀNS
NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA "ANGĻU VALODA (AR PRIEKŠZINĀŠANĀM) (LOWER INTERMEDIATE)"
Mācību periods 17.08.2023. – 14.10.2023

Datums, īstenošanas vieta

Laiks Stundu skaits Tēma Mācību metodes, formas

17.08.2023

Lomonosova 4

1500– 1620 2

Iepazīšanas, hobiji. Jautājumu veidošana.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1630 – 1750 2

19.08.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2 Dzīves stila apraksts. Darbs ar tekstu. Profesijas, nodarbošanās, mācību iespējas. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1040 – 1200 2

22.08.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Darbs, darba piedāvājumi-motivācija Vienkāršā tagadne un Ilgstošā tagadne – lietošana. Lietišķie raksti-E pasta vēstule – darba pieredze (CV). Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

24.08.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Profesijas. Darba intervijas – klausīšanās iemaņu nostiprināšana. Laika apstākļi un to vieta teikumā. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

26.08.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2 Brīvais laiks, atpūta. Ēšana un ēdieni. Nākotnes izteiksmes veidi. Jautājumi par teikuma priekšmetu. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1040 – 1200 2

29.08.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Telefona saruna. Lietišķie raksti - Ielūgumi. Lekcija- praktiskā nodarbība , praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

31.08.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Cilvēks, vērtības (izglītība). Saliktais laiks un tā lietošana. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

02.09.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2 Cilvēks – emocijas, talanti. Modālie darbības vārdi. Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1040 – 1200 2

05.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Ceļošana. Transports, pārvietošanās ar transporta līdzekļiem. Darbības vārdu pagātnes formas un lietošana. Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

07.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Norādījumi. Pieklājīgi lūgumi. Darbības vārdu konstrukcijas. Lietišķi raksti – Situācijas apraksts. Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

09.09.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2 Veselība, veselīgs dzīvesveids.Sports. Saliktais laiks. Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1040 – 1200 2

12.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Situācija – Pie Ārsta Modālie darbības vārdi. Pavēles un lūgumi. Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

14.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Pārmaiņas dzīvē. “Mēdzu”- lietošana. Lekcija, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

16.09.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2 Pieklājības frāzes – informācijas ieguve. Izruna – saīsinātās formas. Vietas apraksts. Lekcija-praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1040 – 1200 2

19.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2

Finanses, nauda. Relatīvie palīgteikumi.

Lietišķie raksti – Produkta apraksts.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

21.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2

Nauda un iepirkšanās. Priekšmetu apraksts.

Lietišķie raksti – investīcijas biznesā.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

23.09.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2 Daba un cilvēks. Dabas parādības. Uzsvars teikumā. Salīdzinājums. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1040 – 1200 2

26.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Tas varētu būt…. Pieņēmumi. Artikulu lietošana. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

28.09.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Sabiedrība. Apraksts. Ciešamās kārtas konstrukcijas. Formālais un neformālais stils. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

30.09.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2

Problēmas un risinājumi. Sūdzības.

Lietišķie raksti – sūdzības un atbildes uz sūdzībām.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1040 – 1200 2

03.10.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Tehnoloģijas un to pielietojums. Saliktā laika lietošana. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi.
1930 – 2050 2

05.10.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Interneta lietošana un darbības apraksts. Nosacījuma palīgteikumi. Informācijas apstrāde. “Latvija”. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi, tests.
1930 – 2050 2

07.10.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2

Kultūras pasākumi. Netiešā runa.

Lietišķie raksti- dokumentu normējums.

Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi
1040 – 1200 2

10.10.2023

GFK-Moodle

1800– 1920 2 Nosacījuma palīgteikumi (3 veidi) Lūgumi un piedāvājumi. Tūrisms. Lekcija- praktiskā nodarbība, praktiskie vingrinājumi
1930 – 2050 2

14.10.2023

Lomonosova 4

0910– 1030 2

Atkārtojums. Lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas iemaņu un prasmju nostiprināšana.

Noslēguma pārbaudījums.

Noslēguma pārbaudes darbs
1040 – 1200 2

Sadarbības partneri