Baltijas Starptautiskā akadēmija
Daugavpils Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

2018. gada 07. decembrī
rīko VII starptautisko zinātniski praktisko konferenci
Transformācijas process tiesībās, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā: ekonomiski - politisko un tiesisko attiecību aktuālās problēmas

 

Konferences mērķis: jaunu zināšanu radīšana  un maģistrantu, doktorantu un speciālistu juridiskajā zinātnē, kā arī reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā zinātniskās un praktiskās pieredzes apmaiņa.

Konferences uzdevumi: atbalstīt un stimulēt studējošo zinātniski – pētniecisko un inovatīvo darbību, kā arī praktiķu un augstskolu akadēmiskā personāla zināšanu un  pieredzes apmaiņu.

Dalībai konferencē tiek aicināti: akadēmiskais personāls, speciālisti juridiskajā zinātnē, reģionālajā ekonomikā un ekonomiskajā politikā, doktoranti un maģistranti.

Konferences darbs noritēs trīš sekcijās: 1) juridiskā zinātne; 2) ekonomika un vadība, 3) psiholoģija.

Organizatoriskie jautājumi:

Pieteikums (.docx)

Prasības referātu noformēšanai (.pdf)

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.