Iegūstot grāmatveža kvalifikāciju, Jūs apgūsit grāmatveža un finansista profesionālās prasmes, varēsit strādāt finanšu vadības jomā, sniegt grāmatvedības ārpakalpojumus vietējām un ārvalstu kompānijām, ārvalstu filiālēm un pārstāvniecībām, individuālajiem komersantiem un pašnodarbinātām personām.

1

GFK studiju maksas atlaides 2023./2024.

Atlaides veids

Atlaides apmērs vienam semestrim Nosacījumi atlaides saņemšanai
Vasaras atlaide 10% Atlaide tiek piešķirta, ja līgums par pilna laika studijām noslēgts līdz 2023.g. 25.augustam.
Absolventa atlaide 15% GFK absolventa ģimenes locekļiem.
Ģimenes atlaide 10 % Vienai studenta ģimenes personai, ja ir nokārtotas akadēmiskās un finansiālās saistības.
Drauga atlaide 10 % Reflektants/students (pieteicējs) iesaka studijas GFK savam draugam/iem, kurš pieteikumā norāda pieteicēja vārdu, uzvārdu. Atlaide tiek piemērota pieteicējam pēc tekošā semestra rezultātiem.
Grāmatveža rekomendācija 10% Atlaide tiek piešķirta 2. semestrim, saņemot galvenā vai licencētā ārpakalpojuma grāmatveža rekomendācijas vēstuli par studenta studijām.
Vidējo profesionālo iestāžu absolventiem 15 % Vidējo profesionālo iestāžu absolventiem grāmatvedības un uzņēmējdarbības jomā.
Iepriekšējā izglītība Atbilstoši individuālajam plānam, 50% no atzītā kredītpunktu apjoma, studijas vēlākos studiju posmos Atlaide tiek piešķirta reflektantam ar augstāko izglītību vai daļēji apgūtu augstākās izglītības studiju programmu.
Profesionālā atlaide 15 % Atlaide tiek piešķirta reflektantam ar piecu gadu praktiskā darba stāžu grāmatvedībā.
GFK budžeta vietas Līdz 100 % Atlaide ir paredzēta pirmā kursa studentiem, kuri 2022.gadā un 2023.gadā ieguvuši vidējo izglītību. Atlaide tiek piešķirta saskaņā ar GFK nolikumu par “Par konkursu uz budžeta vietām”.Priekšrocība reflektantiem ar Junior Achievement Latvia sertifikātu.
Studiju gada apmaksa 5 %no studiju gada tarifa līkmes Ja maksājums veikts par visu gadu.
Atlaide studentu sociālajam atbalstam Bāreņiem – 10 %I grupas invalīdiem – 5 %II grupas invalīdiem – 15 %III grupas invalīdiem -25% Atlaide tiek piešķirta vienam semestrim ar pagarināšanas iespēju, ja ir nokārtotas akadēmiskās un finansiālās saistības.
Jaundzimušo bērnu vecākiem 10 % Jaunajām māmiņām vai tētiem ar bērni līdz 1 gada vecumam, ja ir nokārtotas akadēmiskās un finansiālās saistības.

Sadarbības partneri