Mācību grāmatas materiāls ir vērtīgs atbalsts studentiem grāmatvedības pamatu apgūšanai.book kelm 22

Grāmatas atkārtotā izdevumā būtiski papildināti skaidrojošie piemēri, uzdevumi ar atrisinājumiem un mainīts materiāls atbilstoši aktuālajām grāmatvedības prasībām.

Apsveicam autori ar grāmatas izdošanu!

Sadarbības partneri