GFK sadarbībā ar Panevēžas koledžu / Lietišķo zinātņu universitāti no 6. līdz 18. septembrim īstenoja kopīgu plašu pasākumu programmu. Tika organizēta akadēmiskā un administratīvā personāla profesionālās pieredzes apmaiņa. GFK akadēmiskais personāls lasīja lekcijas Panevēžas koledžas studentiem, savukārt docētāji no Lietuvas vadīja vieslekcijas GFK studentiem.

Panevēžas koledžas / Lietišķo zinātņu universitātes vadība, kuru pārstāvēja direktors, direktora vietnieks, dekāns un studiju programmas "Grāmatvedība" vadītājs kopā ar GFK vadību apsprieda perspektīvos sadarbības virzienus, kas saistīti ar studiju programmu pilnveidi, lietišķo pētījumu īstenošanu un kopīgu dalību starptautisko projektu izstrādē.

Sadarbības partneri no Panevēžas koledžas aicina GFK pedagoģisko personālu, studentus piedalīties starptautiski zinātniskajā konferencē, kura notiks 2021.gada 21.-22.oktobrī: https://panko.lt/en/scedu/

GFK augsti vērtē Panevēžas koledžas pieredzi, sasniegumus lietišķajos pētījumos un ir ieinteresēta turpināt aktīvu sadarbību ar kolēģiem no Lietuvas.

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.