11.decembrī, Rīga, Lomonosova iela 1/4, 207.kab.notiks Panevēžas Lietišķo zinātņu universitātes lektoru atklātas lekcijas:

pl. 11:30 -13:00 "Lietuvas nodokļu sistēma" - lektore Ana Samuilova, Lomonosova 4, 317.aud.

pl.13:00 – 14:30 “ĢIMENES TIESĪBAS LIETUVAS CIVILKODEKSĀ” – lektore Jurga Maukniene

pl. 14:45 – 16:15 “DARBA TIESĪBAS. KOLEKTĪVAS NODARBINATĪBAS TIESISKAIS REGULĒJUMS. SOCIĀLĀS PARTNERĪBAS KONCEPCIJA. KOPLĪGUMS” – lektore Ermina Čižene

Tiek aicināti studenti, docētāji un visi interesenti

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.