Latvijas Koledžu asociācijas (turpmāk-asociācija) koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konference (turpmāk-konference) tiek organizēta ar mērķi veicināt studējošo zinātniski pētniecisko aktivitāti un starpnozaru sadarbību.

2023.gada 26. - 27.maijā notiks 17.starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (SIE2023), ko organizē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sadarbībā ar Rīgas Stradiņa Universitāti (Latvija), Klaipēdas Universitāti (Lietuva), Belostokas Tehnoloģiju Universitāti (Polija) un Ukrainas Nacionālās Izglītības zinātņu akadēmijas Pedagoģijas institūtu (Ukraina).

Kā veicināt efektīvāku nozaru pasūtījumu un tā izpildi profesionālajā izglītībā? Latvijas vīzija un starptautiskā pieredze
2022. GADA 16. DECEMBRIS, 10:00
Latvijas Darba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz ikgadējo konferenci par aktualitātēm NEP darbā, kā arī profesionālajā un pieaugušo izglītībā.

Lecturers, post-graduate students, Ph.D. candidates, Master’s students and professional practitioners are invited to take part in the 11th International Research-to-Practice Conference “Society Transformations in Social and Human Sciences” to be held on 9th – 10th December 2022.

Globalization is the challenge for science and education

SCEDU KEY DATES

Sadarbības partneri