Studiju procesa grafiks 2020. / 2021. studiju gadā

Rudens semestra sākums - 01.09.2020.

Pavasara semestra sākums - 01.02.2021.

Nodarbību saraksts

nodarbibu plans

Izvēlieties savas grupas kodu un laika periodu. Spiediet pogu "Atlasīt", lai atlasītu jūsu grupas lekciju sarakstu norādītajā laika periodā. Grafikā automātiski tiek piedāvāts apskatīt nodarbību sarakstu par tuvāko mēnesi, ja vēlaties citu laika periodu, tad izmainiet sākuma un beigu datumus.
Pievērsiet uzmanību un sekojiet līdzi izvēlētās grupas pēdējo izmaiņu datumam un grupai pieejamo lekciju periodam.
Lūgums regulāri sekot līdzi nodarbību sarakstam! Par jaunākajām sarakstā norāda izmaiņu datums. Pie grupas izvēles saraksta sākumā ar sarkaniem burtiem parādīsies izmaiņas, līdz kurām atlikušas ne vairāk kā trīs dienas.
Pirms lekciju saraksta izdrukāšanas, ieteicams, iezīmēt lekciju grafika tabulu un pārkopēt to uz MS Excel, MS Word vai kādu citu līdzīgu biroja programmu.

Uzmanību!
Drukāšanas gadījumā sekojiet līdzi pēdējo izmaiņu datumam Internetā.

Grupu e-pasta adreses
 
Grupa E-pasts Piezīmes
 RNL18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RNK18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 DNL18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RUDNL18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 DNL19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RKL19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RNL19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RNL19z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RNL20z This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 DNL20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RKL20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 RNL20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Lūgums visām grupām savlaicīgi ziņot, ja mainās grupas kopējā e-pasta adrese. Par izmaiņām informēt Inese Vingre-Ruskule

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.