Aicinām pieteikties studijām aktuālās 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās

Studentu uzņemšanas noteikumi 2020./2021. studiju gadam (.pdf)

Pieteikties elektroniski

Svarīgi datumi

Pieteikšanās studijām no 15. jūnija līdz 31.augustam
Reģistrācija pilna laika studijām un līguma slēgšana līdz 11.augustam ar atlaidi
Atvērto durvju dienas: otrdienās no pl. 14:00 – 18:00

 

Studiju programma "Grāmatvedība un finanses"

Ar studiju moduli:

Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis
Studiju valoda Latviešu valodā
Studiju ilgums 2 gadi (pilna laika, Rīga)
2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika,Rīgā, Daugavpilī un Valmierā)
NB! Studiju ilgums mainās atkarībā no izvēlētā studiju moduļa apjoma
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā

 

Uzņēmējdarbība un finanses

Ar studiju moduli:

  • “Mazo uzņēmumu finanses un vadīšana”
  • “Sabiedriskā sektora administrēšana un finanses”
  • “Starptautiskā komercdarbība”
Iegūstamā 4. līmeņa profesionālā kvalifikācija Komercdarbības specialists
Studiju valoda Latviešu valodā
Studiju ilgums 2 gadi un 3 mēneši (nepilna laika Rīgā)
Iepriekšējā izglītība Augstākā, vidējā vai vidējā profesionālā
 

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Izglītības, t.sk. vidējās izglītības dokumentu (atestāts, diploms, sekmju izraksts, diploma pielikums) kopijas, uzrādot oriģinālus.
  2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus (2005.-2019.gada vidusskolas absolventi).
  3. Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.*
  4. Vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
  5. 2 fotogrāfijas 3x4 cm.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: “Piekrītu pases (personas apliecības) kopijas iesniegšanai Grāmatvedības un finanšu koledžā un personas datu apstrādei.” Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam.

 

Profesionālās tālākizglītības programma:

„Grāmatvedība”

Iegūstamā 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija Grāmatvedis

Studiju maksa sākot no € 81,00 mēnesī

 

Uznemšana vēlākos studiju posmos
Iespēja pabeigt iepriekš uzsāktu, bet nepabeigtu, vai iegūt otru augstāko izglītību

 

Priekšrocības un atvieglojumi

Grāmatvedības un finanšu koledžas diploms dot iespēju turpmākam studijām bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmās.
Koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi ar:

Dokumentu pieņemšana

Rīgā

Daugavpilī

Valmiera

Lomonosova iela 4,  222. kabinets

darba dienās 10.00-18.00
        sestdienās 10.00-14.00

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Dzelzceļu ielā 3

darba dienās 9:00-18:00
        sestdienās 9:00-15:00

+371 67338021

+371 29804208

Olga Ose

Zvaigžņu iela 4

darba dienās 8:00-15:30

+ 371 29185522

Aiga Rozentāle