Publiskie pieejamie dokumenti

Grāmatvedības un finanšu koledžas nolikums [ārēja saite]