2021.gada 13.-15. maijā, Rīgā,

XI Starptautisku zinātniski praktisku konferenci
“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”

Konferences sekcijas:

 • Mūsdienu sociālā psiholoģija: teorija un prakse;
 • Juridiskās zinātnes aktuālās problēmas;
 • Ekonomika, vadība un finanses;
 • Pedagoģija un sociālais darbs;
 • Filoloģijas aktuālās problēmas;
 • Tūrisma un viesnīcu bizness;
 • Eiropas Savienība un Eiropas vērtības.

Siauliai State College kindly invites you to participate in the International Scientific-Practical student conference „Business, New Technologies and a Smart Society“, held 6th May 2021.

Conference aims:

 • To encourage and promote students' scientific research activities;
 • To present ideas, reflected in thesis, projects and other students’ works.

Conference topics

 • New technologies in engineering science.
 • Business, economics and management: problems and possibilities.
 • Accounting, audit and finance: theory and practice.
 • Expression of information and communication in the information society

IX Международная научно-практическая конференция
«Трансформация общества в социальных и гуманитарных науках» (онлайн)

11-12 декабря 2020 года

Балтийская Международная академия (Латвия) | Даугавпилсский университет (Латвия) | Бухгалтерско – финансовый колледж (Латвия) | Харьковский национальный Университет им.Н.В.Каразина (Украина) | Литовский спортивный Университет (Литва) | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Siedlce, Poland) | City Unity College Niosia (Кипр) | Санкт – Петербургский государственный университет гражданской авиации (Россия) | University of Oradea (Romania)

В рамках данной конференции будут организованы следующие секции:

 • Правовые науки
 • Экономика и финансы
 • Управление
 • Психология и социальная работа
 • Технологии коммуникации и туризм
 • Искусствоведение и дизайн
 • Региональная политика

Рабочие языки конференции: русский, английский и латышский.

Подача заявки

Problem areas of this conference are: 

1. New technologies in engineering science

2. Business, economics and management: problems and possibilities

3. Accounting, audit and finance: theory and practice

4. Expression of information and communication in the information society.

Register online at: https://forms.gle/kMawUNFJePaRGah76

INVITATION

18. maijā Grāmatvedības un finanšu koledža organizēja starptautisku studentu konferenci „Uzņēmējdarbības vadības teorija un prakse: studentu ieskats”.

Konferences organizēšanā piedalījās Euroakadeemia kolēģi no Igaunijas, Lietuvas kolēģi no Šauļu Valsts koledžas un Klaipēdas Valsts lietišķo zinātņu universitātes, protams arī Baltijas Starptautiskās Akadēmijas kolēģu devums un sadarbība sekmēja konferences veiksmīgu norisi.

Studentiem bija iespēja iepazīstināt jaunāko kursu studentus ar savu lietišķo pētījumu tēmām, pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas aktuālo tēmu analīzē.

Konferences mērķis bija sniegt iespēju interesentiem prezentēt savus darbus un dalīties pieredzē starptautiskajā konferencē, nodrošinot neformālas diskusijas starp studentiem un pasniedzējiem par kopīgiem, starptautiski aktuāliem pētniecības jautājumiem un citām nozīmīgām problēmām. Tematika ietvēra dažādas ar finansēm, statistiku un vadību saistītas tēmas. Tika apkopota laba prakse, saistībā ar tādu stratēģiju ieviešanu, kas attiektos uz problēmām balstītu mācīšanos un veicinātu aktīvu mācīšanos reālās dzīves situācijās.

Pateicamies, visiem, kas aktīvi piedalījās!

Страница 1 из 4

Партнеры по сотрудничеству

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.