logo-erasmus-plus

Grāmatvedības un finanšu koledža ir privāta augstākās izglītības iestāde. Mūsu mērķis ir attīstīt radošas personības, nodrošinot labu uzņēmējdarbības un finanšu izglītību.

Akadēmiskais personāls sastāv no pamatdarbā esošiem lektoriem un praktizējošiem profesionāļiem. Koledža attīsta starptautisko sadarbību pamatojoties uz pamatmērķiem Eiropas izglītības un apmācības sistēmās un aktīvi strādājot pie Boloņas procesa noteikumu pielietošanas akadēmiskās, pētījuma un citās aktivitātēs. Eiropas izglītības mērķi, kas norādīti Boloņas un Kopenhāgenas deklarācijās ir arī koledžas darbības mērķis. Studiju programmas atbilst Eiropas standartiem, Eiropas kredītpunktu sistēmai, nodrošinot salīdzināmību ar līdzīgām programmām Eiropā. Koledžas starptautiskās sadarbības mērķis ir profesionālo kompetenču pilnveidošanu.
Starptautiskās sadarbības stratēģija 2014.-2021.gadam paredz šādas starptautiskās sadarbības sfēras:

Starptautiskās sadarbības stratēģija tiek attīstīta ievērojot sekojošus principus un mērķus:

ERASMUS+ programma dod iespēju Grāmatvedības un finanšu koledžas (GFK) studentiem mācīties savu programmu kādā no vairāk kā 14 ārzemju augstskolās. GFK ir noslēgti līgumi piecās dažādās ES valstīs. Līgumi noslēgti par abām studiju programmām.
Šajā studiju gadā mūsu studentiem tiek piedāvātas aktivitātes studijās Lietuvas, Igaunijas, Polijas , Čehijas un Turcijas koledžās. Augstskolas izvēle ir atkarīga no studentu vēlēšanās un iespējām. Pēc studiju pabeigšanas (2 – 5 mēn. – viens semestris) students iegūst sertifikātu, kas apliecina studijas vai praksi vienā no ārzemju augstskolām. Diplomā tiks ierakstīts, ka students ir studējis vai izgājis praksi kādā no ārzemju augstskolām.
Studentam, kurš piedalās mobilitātes programmā ERASMUS+ ietvaros, jābūt kādas valsts, kura piedalās ERASMUS+ izglītības programmā, pilsonim vai citas valsts pilsonim un jāmācās kādā no ERASMUS+ programmas augstskolām ES, klātienes studiju formā. ERASMUS+ programmu finansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika. Programmas noteikumi trešajām valstīm un dalībnieku valstīm ir vienlīdzīgi.
Lai nodrošinātu efektīvu informācijas plūsmu par starptautisko sadarbību, ieskaitot ERASMUS+ aktivitātes koledžā paredzētas šādas aktivitātes:

ERASMUS+ CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2014-2020.

Erasmus+Programmas vadlīnijas

ISPO Student Information Sheet

Apdrošināšana

Erasmus+ studiju atskaite

Erasmus+ prakses atskaite.

ERASMUS+ partneraugstskolu saraksts.

Erasmus+ Students Network;

Erasmus+ jaunumi;

Student Training Agreement;

Erasmus+ Learning Agreement.

Erasmus+ Video Guide;

Pieteikuma anketa Erasmus+ studenta mobilitātei;

Pieteikuma anketa Erasmus+ studenta praksei.