Sabiedrības transformācija sociālo un humanitāro zinātņu jomā”
2020. gada 11. - 12. decembris

Baltijas Starptautiskā akadēmija (Latvija) | Daugavpils Universitāte (Latvija) | Grāmatvedības un Finanšu koledža (Latvija)| V.N.Karazin Kharkiv National University (Ukraine) | Lithuanian Sports University (Lithuania) | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) | City Unity College Niosia (Cyprus) | Saint Petersburg University of Civil Aviation (Russia) | University of Oradea (Romania)

Konferences ietvaros tiks organizētas šādas sekcijas:

Konferences darba valodas: latviešu, angļu un krievu.

Pieteikuma iesniegšana