Sirsnīgi sveicam pirmā kursa studenti Sandru Dubinu ar veiksmīgu uzstāšanos š.g. 17.maijā VIII Starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konferencē

“Izaicinājumu un iespēju laiks: problēmas, risinājumi, perspektīvas”, kas notika Daugavpilī.
Sandra pārliecinoši atbildēja uz klātesošo uzdotajiem jautājumiem par referāta tēmu Debitoru inventarizācija, kas tika izstrādāta GFK docentes Lailas Kelmeres vadībā.
Novēlam Sandrai jaunus panākumus arī 2018./2019. studiju gadā grāmatvedības nozares pētījumos!
Ar konferences programmu un runātājiem var iepazīties šeit.
Arī citi Koledžas studenti ir aicināti aktīvi iesaistīties šādu pasākumu norisē!

Sadarbības partneri

© 2018 Grāmatvedības un finanšu koledža. All Rights Reserved.