Limon Tour
Driver
Tranzito
Monday, April 23, 2018
Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Absolventu stāsti par savu koledžu

Lasīt tālāk...

 

social draugiem social facebooksocial twitter skype

Rakstos

Studiju modulis "Banku darbība"

Studiju modulis - augstākās izglītības programmas sastāvdaļa, kurai ir kopīgs mērķis un ir noteikti studiju rezultāti, kas nodrošina noteiktas kompetences.
Modulis „Banku darbība” ir studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” izvēles daļa, kas papildina studējošā zināšanas un prasmes finanšu un kredīta jomā.

Modulī paredzēta Latvijas Republikas kredītiestāžu sistēmas studēšana, tās finanšu pakalpojumu īpatnības, tiek piedāvāta komerciālo un to klientu sadarbības jautājumu izskatīšana.
Moduļa kopējais apjoms – 10 kredītpunkti.
Moduļa mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt zināšanas un iemaņas, kas ir nepieciešamas bankas pakalpojumu veikšanai un to atspoguļošanai finansiālos dokumentos, un sagatavot speciālistus klientu un kontu apkalpošanai.

Studiju moduļa uzdevumi:

  • Pilnveidot studentu zināšanas banku darbībā, kas tika apgūti studiju kursā „Finanses un kredīts”;

  • Veidot studentu prasmes orientēties banku pakalpojumu piedāvājumā;

  • Izskatīt jautājumus par finanšu resursu racionālo ieguvi un investīciju efektīvu atdevi;

  • Pilnveidot studentu prasmi konceptuāli analizēt parādības un procesus finanšu sektorā;

  • Sniegt zināšanas un prasmes par banku grāmatvedības uzskaiti bankās;

  • Paplašināt studējošā profesionālo redzesloku.

Studiju moduļa saturs

Moduli veido finanšu un kredīta jomas atsevišķi studiju kursi. Izvēles moduļa ietvaros ir paredzēta iespēja apgūt banku funkcijas un pakalpojumus, kreditēšanas procesu, maksājumu sistēmas pamatprincipus, norēķinu veidus, komercbanku dibināšanas un licencēšanas kārtību, finanšu tirgus instrumentu specifiku, galveno banku operāciju grāmatošanu, bankas ieņēmumu un izdevumu plānošanu, finanšu pārskatu sastādīšanu, mārketinga ietekmi uz bankas finansiālo darbību.

Katrs studiju kurss tiek vērtēts atsevišķi, par moduli kopējas atzīmes nav.

Pēc moduļa apguves un visu studiju programmas „Grāmatvedība un finanses” prasību izpildes studējošais saņem pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu un iegūst kvalifikāciju „Grāmatvedis”, kas atbilst ceturtajam kvalifikācijas līmenim.

Diplomētie speciālisti var strādāt komerciālajās struktūrās, t.i. finanšu iestādēs, kā arī valsts iestādēs.

Iegūtās zināšanas ļauj turpināt studijas augstākā līmenī - studēt grāmatvedības un finanšu jomas jautājumus.

Sadarbības partneri

 

biznesakompleks logo fast soft gramatvediba un ekonomika
lietuvos verslo kolehija bilance bussinet
tilde lbka nordplus
 LOGO PU liaa LRGA logo

 

Brown Blue Orange