Limon Tour
Driver
Tranzito
Friday, January 19, 2018

social draugiem social facebooksocial twitter skype

Rakstos

Angļu valoda

 

  Angļu valoda (Elementary level) Lietišķā angļu valoda (Intermediate)
Dalībnieki Interesenti, ar vēlmi runāt angļu valodā Interesenti, kuriem angļu valoda ir nepieciešama darbam, sadarbībai.
Mērķis Pilnveidot angļu valodas kompetences līmeni un komunikatīvās iemaņas, nodrošinot leksikas un gramatikas formu atbilstību komunikatīvajai situācijai. Paaugstināt klausītāju kompetences līmeni angļu valodā, lietojot to dažādās ar darbu saistītās situācijās.
Tēmas
 • Iepazīšanās, sasveicināšanās un atvadīšanās.
 • Telefona saruna – Atstājam ziņu. Telefona numuri un burtošana.
 • Piedāvājumi un lūgumi.
 • Restorānā. Ēdieni un to sastāvdaļas.
 • Viesis.
 • Sarunājam tikšanos.
 • E-pasts un fakss.
 • Ielūgums.
 • Priekšlikums.
 • Viesnīcā.
 • Automātiskais atbildētājs.
 • E-pasts un mobilais telefons.
 • Biogrāfija.
 • Darba vieta
 • Uzņēmuma un darba profils.
 • Sarunu iemaņas ar uzņēmuma ārzemju partneriem. Kultūru atšķirības.
 • Ekonomikas attīstības mainīgās tendences. Grafiku valoda.
 • Nauda un finanses. Politika. Sarunas pa telefonu.
 • Prezentācija. Komentāri par tēmu. Darba intervija. CV
 • Darījumu korespondence. E-pasta vēstules. Faksi. Lietišķās vēstules.
 • Vingrinājumi par gramatikas tēmām. Funkcionālā terminoloģija.
Kursā integrētā gramatika
 • Vietniekvārds (Personu, piederības)
 • Darbības vārds
 • Vārdu kārtība teikumā
 • Vienkāršā tagadne, pagātne, nākotne
 • Ilgstošā tagadne
 • Saliktā tagadne
 • Vispārīgie un speciālie jautājumi
 • Lietvārds
 • Īpašības vārds
 • Salīdzināmas pakāpes
 • Apstākļa vārds
 • Some /any
 • Konstrukcijas „There is/there are”
 • „To be going to”
 • Some/a lot of/much/many
 • Modālie darbības vārdi (should,can,may,have to)
 • Prievārdi
 
Metodes  Dialogi, grupas diskusijas, individuālās prezentācijas, problēmu situācijas, pāru darbs, „prāta vētra”, intervijas.
Stundas  120

Sadarbības partneri

 

biznesakompleks logo fast soft gramatvediba un ekonomika
lietuvos verslo kolehija bilance bussinet
tilde lbka nordplus
 LOGO PU liaa LRGA logo

 

Brown Blue Orange